Březen 17 2022
Začátek 17. 03. 2022 09:00
Konec 28. 04. 2022 17:00
Místo konání
Cena
Přihláška

Popis akce

Rozvojový program financovaný ESF ČR nabídne účastníkům takové komunikační dovednosti a techniky, které jim umožní efektivně komunikovat a reflektovat potřeby dítěte, rodiny i profesionála ve všech 4 fázích změny v TRANZITNÍ PÉČI (přípravná fáze, přechodová / tranzitní fáze, adaptační a stabilizační fáze) a zároveň podpoří přenos a implementaci služby tranzitní péče do jejich praxe.

Program v celkové časové dotaci 40 hodin je nutné absolvovat se 100% docházkou, neboť na sebe jednotlivé bloky navazují.

Program čerpá z dlouholeté zkušenosti v oblasti tranzitní péče a jeho lektoři mají bohaté teoretické i praktické zkušenosti z jednotlivých fází v terénu.

Podmínkou účasti je trvalé bydliště mimo Prahu.

Pro koho

Kurz je určen pro aktéry sítě Protkávání poskytující profesionální služby péče o dítě a další profesionály, kteří chtějí svou odbornost rozšířit o specifické znalosti z oblasti zdravotně sociálního doprovázení dítěte při přechodech z péče do péče.

Termíny konání

17.03.2022 (9-17)
31.03.2022 (9-17)
14.04.2022 (9-17)
28.04.2022 (9-17)

+ Kauzistická skupinová setkání (online 4x2h)

Místo konání

Statek Vraných Bohnice

Délka kurzu

40 hodin

Téma DÍTĚ VE ZMĚNĚ – kurz tranzitní péče o dítě pro profesionály
Průvodce/přednášející Mgr. Jana Kocourková, Bc. Šárka Francírková, Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Jolana Prušková
Začátek 17. 03. 2022 09:00
Konec 28. 04. 2022 17:00
Místo konání
Cena
Pořádá Šafrán dětem o.p.s.
Přihláška

Sdílet událost