Říjen 7 2021
Začátek 7. 10. 2021 09:00
Konec 19. 11. 2021 17:00
Místo konání
Cena
Přihláška

Popis akce

Rozvojový program financovaný ESF ČR a Magistrátem Hlavního města Prahy nabídne účastníkům takové komunikační dovednosti a techniky, které jim umožní efektivně komunikovat a reflektovat potřeby dítěte, rodiny i profesionála ve všech 4 fázích změny v TRANZITNÍ PÉČI (přípravná fáze, přechodová / tranzitní fáze, adaptační a stabilizační fáze) a zároveň podpoří přenos a implementaci služby tranzitní péče do jejich praxe.

Program v celkové časové dotaci 48 hodin je nutné absolvovat se 100% docházkou, neboť na sebe jednotlivé bloky navazují.

Program čerpá z dlouholeté zkušenosti v oblasti tranzitní péče a jeho lektoři mají bohaté teoretické i praktické zkušenosti z jednotlivých fází v terénu.

Vzhledem k formě zvoleného programu je pracovní skupina uzavřená a počet účastníků omezený, proto prosíme o závazné přihlášení nejpozději do 31.8.2021.

Podmínkou účasti je trvalé bydliště mimo Prahu.

Pro koho

Kurz je určen pro aktéry sítě Protkávání poskytující profesionální služby péče o dítě a další profesionály, kteří chtějí svou odbornost rozšířit o specifické znalosti z oblasti zdravotně sociálního doprovázení dítěte při přechodech z péče do péče.

Termíny konání

07.10.2021 (9-17)
21.10.2021 (9-17)
04.11. – 05.11.2021 (9-17)
18.11. – 19.11.2021 (9-17)

Místo konání

Rodinné centrum Milovice

Délka kurzu

48 hodin vč. přestávek

Téma DÍTĚ VE ZMĚNĚ – kurz tranzitní péče o dítě pro profesionály
Průvodce/přednášející Mgr. Jana Kocourková, Bc. Šárka Francírková, Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Pavla Sýkorová, Mgr. Jolana Průšková
Začátek 7. 10. 2021 09:00
Konec 19. 11. 2021 17:00
Místo konání
Cena
Pořádá Šafrán dětem o.p.s.
Přihláška

Sdílet událost